חיישן טמפרטורה

“רכיב חיישן הטמפרטורה” של מינדולייף (“Temperature Sensor”) הינו רכיב המיועד למדוד את הטמפרטורה בסביבתו הקרובה על מנת לאפשר קבלת חיווי עבור מערכת הבית החכם על גובה הטמפרטורה במקום בו הוא מוצב. הרכיב אינו דורש שינוי בתשתית החשמל הביתי ואינו דורש התקנה מיוחדת כלשהי למעט השמתו באופן שבו הוא מסוגל לנטר את האיזור הרצוי והדלקתו.


Green-savings

Battery
Category:
Encryption:AEC-CCM
Item number: #MMS310v3.2 RF
Min measurement temperature : -40
Max measurement temperature: 40
Standard: IEEE 802.15.4
Voltage: 3.0v
Power source: 2 AAA 1.5v batteries Max.
Current: 30ma
Security: MindoLife smart home security protocol.MindoLife smart home sensors are Low power devices working with standard AAA batteries. MindoLife low power protocol decrease power consumptions and enable a long batteries life with no need to replace.
Installtion steps: Choose a proper monitoring point to place the sensor.Motion sensors work best when they can cover the widest possible area. it’s best to place them where they have an unobstructed view of the room. The Least Effective Placement Directly Across a Window Near a Heat Source Directly Across From a Door
View Product Technical Details

Description

Encryption:AEC-CCM
Item number: #MMS310v3.2 RF
Min measurement temperature : -40
Max measurement temperature: 40
Standard: IEEE 802.15.4
Voltage: 3.0v
Power source: 2 AAA 1.5v batteries Max.
Current: 30ma
Security: MindoLife smart home security protocol.MindoLife smart home sensors are Low power devices working with standard AAA batteries. MindoLife low power protocol decrease power consumptions and enable a long batteries life with no need to replace.
Installtion steps: Choose a proper monitoring point to place the sensor.Motion sensors work best when they can cover the widest possible area. it’s best to place them where they have an unobstructed view of the room. The Least Effective Placement Directly Across a Window Near a Heat Source Directly Across From a Door
View Product Technical Details